بنا بر اعلام ریاست‌جمهوری روسیه، پوتین و رئیسی درباره گام‌هایی برای اطمینان از پیوستن هموار ایران به فعالیت‌های بریکس نیز گفت‌وگو کردند.

پوتین همچنین رئیسی را از فعالیت صلح‌بانان روس در قره‌باغ، از جمله ارائه کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان مطلع کرد.

رئیسان‌جمهور همچنین بر اهمیت حل و فصل همه مسائل مربوط به قره‌باغ صرفا از طریق مسالمت‌آمیز، سیاسی و دیپلماتیک تاکید کردند.

رئیسی همچنین نسبت به فعال‌سازی سازوکار مشاوره منطقه‌ای ۳+۳ ابراز تمایل کرد.

رئیس‌جمهور ایران همچنین قصد خود را برای تقویت تجارت، روابط اقتصادی و ارتقای پروژه‌های مشترک در زمینه انرژی و حمل و نقل بیان کرد.