گاف عجیب امیر عبداللهیان با شعری از حافظ

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه با به کار بردن شعری از حافظ همراه با تصویر رئیسی در سازمان ملل در توئیتر خود، سوژه کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه با به کار بردن شعری از حافظ همراه با تصویر رئیسی در سازمان ملل در توئیتر خود، سوژه کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است.

ترووست: حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه با به کار بردن شعری از حافظ همراه با تصویر رئیسی در سازمان ملل در توئیتر خود، سوژه کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است.

حسین امیرعبداللهیان شعری را از شاعر نامدار ایرانی در حساب کاربری خود در توئیتر منتشر کرد که واکنش برخی فعالان مجازی را اینگونه برانگیخت:

گاف باورنکردنیِ وزیر امور خارجه با شعری از حافظ

گاف باورنکردنیِ وزیر امور خارجه با شعری از حافظ

//