براساس ویدیویی که از این دیدار منتشر شده است، رهبر کره شمالی کنجکاوانه در صندلی عقب لیموزین Aurus Senat می‌نشیند و پوتین نیز توضیحاتی درباره این خودرو ارائه می‌کند.