کنایه تند عباس عبدی به یک نماینده زن

کنایه جالب عبدی به دختر اسدالله لاجوردی در فضای مجازی وایرال شده است.

کنایه جالب عبدی به دختر اسدالله لاجوردی در فضای مجازی وایرال شده است.

ترووست: کنایه جالب عبدی به دختر اسدالله لاجوردی در فضای مجازی وایرال شده است.

جواب صریح به نماینده زن: با یک قانون مردم را نمازخوان کنید!

//