کنایه تند آذری جهرمی درباره فروش نفت

سوال آذری جهرمی از دولتمردان؛ دلارهای ادعایی از فروش نفت کجا هزینه می شود؟

سوال آذری جهرمی از دولتمردان؛ دلارهای ادعایی از فروش نفت کجا هزینه می شود؟

ترووست:سوال آذری جهرمی از دولتمردان؛ دلارهای ادعایی از فروش نفت کجا هزینه می شود؟

با این خبر خوب رییس محترم سازمان امور مالیاتی، کاش متولیان امر توضیح دهند که دلارهای آن نفتهای فراوانی که ادعا می‌کنند بدون برجام هم می‌فروشند، کجا صرف می‌شود؟

کنایه سنگین و جدید آذری جهرمی درباره فروش نفت

//