در کدام کشورهای جهان ماشین داشتن مهم است؟

در برخی از کشورهای جهان خودرو اهمیت بالایی دارد. در کشورهای شرق آسیا این مقدار کمتر است و در واقع خودرو اهمیت کمتری دارد. این در حالی است که در غرب مهمتر است.

در برخی از کشورهای جهان خودرو اهمیت بالایی دارد. در کشورهای شرق آسیا این مقدار کمتر است و در واقع خودرو اهمیت کمتری دارد. این در حالی است که در غرب مهمتر است.

خرید خودرو و داشتن ماشین یکی از گزینه‌هایی است که برای بسیاری در ایران مهم است. از یک سو متقاضیانی قرار دارند که خواهان استفاده از خودرو هستند و از سوی دیگر، عده‌ای جای دارند که بر اثر سیاست‌های فروش و تولید خودرو در کشور به دنبال نوعی سرمایه گذاری و سود بردن از اختلاف قیمت میان قیمت کارخانه و بازار هستند. علاوه بر این، محدودیت واردات و مشکلات مربوط به آن، در کنار افزایش نرخ ارز، نوعی تقاضا برای سرمایه گذاری در خودروهای خارجی را برای عده‌ای شکل داده است. اما ایران تنها کشوری نیست که داشتن خودرو در آن مهم است. هرچند، علت داشتن خودرو در کشورهای دیگر با عللی که خودرو در ایران پرطرفدار است، متفاوت به نظر می‌رسد.

چند درصد از ایرانی‌ها صاحب خودرو هستند؟

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که حدود 54 درصد از خانوارهای شهری در ایران و 37 درصد از خانوارهای روستایی دارای خودرو هستند.

خودرو داشتن در کدام کشورهای دنیا مهم است؟

در دنیا در برخی از کشورها خودرو داشتن از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق پژوهشی انجام شده در برخی از کشورهای منتخب، بخشی از مخاطبان پاسخ داده‌اند که چقدر صاحب خودرو بودن مهم است.

در آمریکا 64 درصد از مخاطبان بین 18 تا 64 ساله این بررسی اعلام کرده‌اند که داشتن خودرو برایشان مهم است. این نسبت برای برزیل 63 درصد و برای مکزیک نیز همین مقدار است. در رتبه بعدی اسپانیا با 62 درصد قرار گرفته است و آلمان با 60 درصد جایگاه پنجم را دارد. در رتبه بعد فرانسه با 56 درصد و شیلی با 54 درصد قرار دارند. سوئد نیز با 51 درصد در مقام بعدی است. در این میان، سه کشوری که برایشان خودرو داشتن اهمیت کمتری دارد، در شرق آسیا قرار گرفته‌اند. این کشورها به ترتیب عبارتند از چین، کره‌جنوبی و ژاپن. میزان اهمیت خودرو برای چینی‌های این

بررسی، 47 درصد، برای کره‌جنوبی 40 درصد و برای ژاپن 34 درصد است.

 

//