کاهش تورم خوراکی در برخی استان‌ها!؟

در شهریور امسال، تورم ماهانه اقلام خوراکی در ۲۴ استان نسبت به مرداد کاهش یافته است. ۱۶ استان نیز شاهد روند نزولی در تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها بوده‌اند.

در شهریور امسال، تورم ماهانه اقلام خوراکی در ۲۴ استان نسبت به مرداد کاهش یافته است. ۱۶ استان نیز شاهد روند نزولی در تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها بوده‌اند.

ترووست : آخرین ماه از تابستان ۱۴۰۲ با کاهش تورم ماهانه خوراکی‌ و غیرخوراکی به پایان رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شهریور امسال، از میان ۳۱ استان کشور تورم ماهانه خوراکی‌ها در ۲۴ استان و تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها در ۱۶ استان نسبت به مرداد کاهش یافته است.

به گزارش اکوایران،در خصوص اقلام خوراکی، بالاترین تورم ماهانه شهریور مربوط به استان خراسان جنوبی است. در مقابل، استان مازندران رقم صفر را برای این شاخص به ثبت رسانده است.

همچنین در گروه اقلام غیرخوراکی و خدمات، خراسان شمالی و سیستان‌وبلوچستان به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطوح تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها را در شهریور امسال به نام خود زده‌اند.

تورم ماهانه شهریور در یک نگاه

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از وضعیت شاخص قیمت نشان می‌دهد که تورم ماهانه کل کشور در شهریور امسال کاهشی شده و به ۲ درصد رسیده است. این نرخ در اقلام خوراکی و غیرخوراکی نیز روند نزولی در پیش گرفته به طوری که تورم ماهانه خوراکی‌ها از ۲.۶ درصد در مرداد به ۱.۵ درصد در شهریور رسیده است. همچنین، تورم اقلام غیرخوراکی نیز از ۲.۴ درصد در مرداد به ۲.۳ درصد نزول کرده است. این ارقام مربوط به میانگین کل کشور بوده و اگر به هر استان به طور جداگانه نگاه کنیم، نتایج متفاوتی حاصل می‌شود.

تورم خوراکی در کدام استان‌ها کاهش یافت؟

نگاهی به تورم استان‌ها از نگاه اقلام خوراکی

در شهریور امسال تورم ماهانه خوراکی‌ها در ۲۴ استان نسبت به مرداد کاهش یافته است. بالاترین رقم ثبت شده برای این نرخ برابر با ۳.۱ درصد بوده که مربوط به استان خراسان جنوبی است. همچنین، در ۵ استان تورم ماهانه خوراکی‌ها در آخرین ماه تابستان به کمتر از یک درصد رسیده است.

این نرخ در استان مازندران، صفر ثبت شده است. به عبارت دیگر، مازندرانی‌ها برای خرید یک سبد مشخص از اقلام خوراکی در شهریور ماه، درست به اندازه مرداد هزینه کرده‌اند و قیمت این سبد خوراکی طی یک ماه افزایش نیافته است.

بیشترین کاهش در این شاخص مربوط به استان چهارمحال‌وبختیاری است. تورم ماهانه خوراکی‌ها در این استان در مرداد 3.5 درصد بوده و در شهریور 3.2 واحد درصد کمتر شده است. بیشترین افزایش این نرخ نیز در استان زنجان دیده شده که در آن، تورم ماهانه خوراکی‌ها 0.9 واحد درصد نسبت به مرداد بیشتر شده است.

تغییرات قیمتی در سبد غیرخوراکی استان‌ها

در شهریور امسال تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها در 16 استان کاهشی شده است.

بالاترین نرخ این شاخص برابر با 4.6 درصد بوده که به نام استان خراسان شمالی ثبت شده و 1.8 واحد درصد از سطح مردادی خود بیش‌تر است. در مقابل، تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها در سیستان‌وبلوچستان روی 1.3 درصد ثابت مانده و کمترین سطح این شاخص را میان استان‌های کشور رقم زده است.

علی‌رغم روند نزولی تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها در 16 استان، این نرخ در شهریور امسال در 6 استان بیش از یک واحد درصد نسبت به مرداد افزایش یافته است. این استان‌ها شامل هرمزگان، ایلام، گلستان، خراسان شمالی، قم و چهارمحال و بختیاری می‌شوند.

//