کارگران بخش خصوصی در عربستان چقدر حقوق می گیرند؟

دیده بان ملی کار عربستان اعلام کرد که متوسط دستمزد کارگران بخش خصوصی در این کشور در پنج سال اخیر رشد ۴۵ درصدی داشته است.

دیده بان ملی کار عربستان اعلام کرد که متوسط دستمزد کارگران بخش خصوصی در این کشور در پنج سال اخیر رشد ۴۵ درصدی داشته است.

ترووست: دیده بان ملی کار عربستان اعلام کرد که متوسط دستمزد کارگران بخش خصوصی در این کشور در پنج سال اخیر رشد ۴۵ درصدی داشته و از ۶.۶ هزار ریال عربستان(۱,۷۵۹.۵۳۱ دلار) در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۹.۶ هزار ریال(۲,۵۵۹.۳۱۸ دلار) در سال جاری رسیده است.

دیده بان ملی کار عربستان، دلیل افزایش ۴۵ درصدی حقوق بخش خصوصی در پنج سال اخیر را رشد و اصلاحات اقتصادی این کشور در چارچوب چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان و همچنین موفقیت بسته های حمایتی دولت در دوران کرونا و حمایت و تشویق بخش خصوصی برای رقابت پذیری، جذابیت و کارایی بالای بازار کار نسبت داده است.

براساس اعلام این مرکز، تعداد شهروندان عربستانی که در پنج سال اخیر بیش از بیست هزار ریال حقوق دریافت می کنند، ۱۳۹ درصد افزایش یافته و از ۸۴.۷ هزار شهروند در سال ۲۰۱۸ به ۲۰۲.۷ هزار شهروند در سال ۲۰۲۳ رسیده است.

مرکز مذکور دلیل این افزایش را نیز بهبود مهارت های مرتبط با بازار کار و کیفیت کار، کارآمدی محیط کار و افزایش تقاضا مشاغل تخصصی دانسته است.

براساس این گزارش، تعداد شهروندانی که بیش از ۴۰ هزار ریال در پنج سال اخیر دستمزد دریافت می کنند نیز شاهد افزایش ۱۷۲ درصدی بوده و از ۱۶ هزار شهروند در سال ۲۰۱۸ به ۴۴ هزار شهروند در سال ۲۰۲۳ رسیده است .

//