پیامک اخطار حذف به متقاضیان مسکن ملی

حسین جنتی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره موضوع ارسال پیامک اخطار حذف به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد که این پیامک به همه متقاضیان ارسال و از آنها خواسته شده تا بازه زمانی ۲۰ مهرماه موجودی خود را به ۲۴۰ یا ۲۸۰ میلیون تومان افزایش دهند.

حسین جنتی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره موضوع ارسال پیامک اخطار حذف به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد که این پیامک به همه متقاضیان ارسال و از آنها خواسته شده تا بازه زمانی ۲۰ مهرماه موجودی خود را به ۲۴۰ یا ۲۸۰ میلیون تومان افزایش دهند.

ترووست: مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره موضوع ارسال پیامک اخطار حذف به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد که این پیامک به همه متقاضیان ارسال و از آنها خواسته شده تا بازه زمانی ۲۰ مهرماه موجودی خود را به ۲۴۰ یا ۲۸۰ میلیون تومان افزایش دهند.

امروز در رسانه‌ها خبری درباره پیامکی به نقل از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران خطاب به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن مبنی بر اخطار واریز وجه به مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان منتشر شد.

در این زمینه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به ایسنا اعلام کرد: پیامک واریز وجه به مبلغ ۲۴۰ و ۲۸۰ میلیون تومان برای تمامی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن استان تهران در دو پروژه اسلامشهر به تعداد ۸۰۰ واحد و رباط کریم به تعداد ۲۰۰ واحد ارسال شده است. اما از همه‌ متقاضیان خواسته نشده تا ۲۴۰ یا ۲۸۰ میلیون تومان را واریز کنند. به طور مثال کسانی که باید ۲۴۰ میلیون واریز کنند اگر تاکنون ۲۰۰ میلیون تومان واریز داشته‌اند باید حساب خود را تنها ۴۰ میلیون تومان دیگر شارژ کنند.

حسین جنتی خاطرنشان کرد: پروژه‌های مذکور از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و در حال حاضر عمدتا به پیشرفت بالای ۷۰ درصد رسیده است. تعلل  در پرداخت آورده از سوی برخی افراد که بعضا بین یک تا سه مرحله واریز داشته‌اند می‌تواند موجب تاخیر در اجرای طرح و ضایع شدن حق کسانی شود که تاکنون به کلیه تعهدات خود عمل کرده‌اند.

وی افزود: برای کسانی که پروژه آنها بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است، پیامک ۲۴۰ میلیون تومان ارسال شده و متقاضیانی که واحدهای آنها به پیشرفت بالای ۸۰ درصد رسیده باید تا سقف ۲۸۰ میلیون تومان واریز کنند. تا یک ماه آینده نیز قرارداد به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

به گفته جنتی، طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای اسلامشهر و رباط کریم در پنج تیپ متراژی به مساحت ۵۵، ۶۵، ۷۵، ۸۵ و ۹۰ متر مربع است. به عنوان نمونه متقاضیان واحدهای ۵۵ متری در صورتی که تا سقف ۲۸۰ میلیون تومان را واریز کنند تا شش ماه آینده واحدهای خود را تحویل می‌گیرند. کسانی که متراژ واحدهای آنها بیش از ۵۵ متر است بر اساس متراژ، مبلغ واریزی آنها محاسبه می‌شود و از طریق پیامک به اطلاع آنها می‌رسد.

//