پروژه حذف قالیباف از ریاست مجلس کلید خورد!

جریان پایداری از اصلی‌ترین حامیان خالص‌سازی است. آنها از مدتی قبل پروژه حذف قالیباف را آغاز کرده‌اند و تصور میکنند اگر امکان ردصلاحیت لاریجانی بود پس حذف قالیباف هم چندان کار دشواری نیست.

جریان پایداری از اصلی‌ترین حامیان خالص‌سازی است. آنها از مدتی قبل پروژه حذف قالیباف را آغاز کرده‌اند و تصور میکنند اگر امکان ردصلاحیت لاریجانی بود پس حذف قالیباف هم چندان کار دشواری نیست.

ترووست: جریان پایداری از اصلی‌ترین حامیان خالص‌سازی است. آنها از مدتی قبل پروژه حذف قالیباف را آغاز کرده‌اند و تصور میکنند اگر امکان ردصلاحیت لاریجانی بود پس حذف قالیباف هم چندان کار دشواری نیست.

به گزارش آرمان ملی، جریان پایداری از اصلی‌ترین حامیان خالص‌سازی است چرا که میدانند تنها در صورت عدم حضور چهره‌های معروف است که میتوانند به بهارستان بروند. آنها از مدتی قبل پروژه حذف قالیباف را آغاز کرده‌اند و تصور میکنند اگر امکان ردصلاحیت لاریجانی بود پس حذف قالیباف هم چندان کار دشواری نیست.

این روزنامه افزوده است: جدال و جنگ بین محمدباقر قالیباف و جبهه پایداری؛ دو طیف از جریان اصولگرا باز هم شروع شده است.

هرچند این دعواها آنچنان جدید نیست، اما در خلال این جدال‌ها برگ تازهای علیه یکدیگر رو میکنند. از سوال پیرامون منابع مالی یکدیگر تا محل سکونت نزدیکان قالیباف، مواردی هستند که لابلای این دعواها گفته شده است. با ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی و قوت گرفتن جبهه پایداری در لوای حضور در دولت سیزدهم، دیگر قالیباف برای جبهه پایداری تنها به معنای رقیب بود و نه همپیمان اسفند .۹۸ از همین رو نزدیک به انتخابات هیات رئیسه اجلاسیه سوم، برگ دیگری علیه قالیباف رو شد؛ این بار سیسمونی‌گیت. ماجرای سفر خانواده رئیس مجلس به استانبول ترکیه برای خرید سیسمونی نوه قالیباف. این هم تبدیل به یک حاشیه بزرگ شد. جالب اینکه افشاکننده این سفر، افرادی بودند که قرابت فکری نزدیکی با جبهه پایداری دارند.

//