واگذار ی ۵۰۰‌هزار قطعه زمین روستایی

مهرداد بذرپاش ، وزیر راه و شهرسازی از برنامه‌‌‌ریزی برای واگذاری زمین و الحاق برای طرح‌‌‌های هادی روستایی به منظور ساخت مسکن خبر داد و گفت: ۵۰۰‌هزار قطعه زمین روستایی واگذار می‌شود.

مهرداد بذرپاش ، وزیر راه و شهرسازی از برنامه‌‌‌ریزی برای واگذاری زمین و الحاق برای طرح‌‌‌های هادی روستایی به منظور ساخت مسکن خبر داد و گفت: ۵۰۰‌هزار قطعه زمین روستایی واگذار می‌شود.

ترووست : مهرداد بذرپاش توسعه با کیفیت راه‌‌‌های روستایی را از جمله اولویت‌‌‌های دولت بیان کرد و گفت: یکی از اصلی‌‌‌ترین زیرساخت‌‌‌ها، راه‌‌‌های روستایی است و در استان مازندران آسفالت راه‌‌‌های خاکی و تبدیل به راه‌‌‌های آسفالت و مناسب عبور و مرور تا پایان دولت در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر راه و شهرسازی واگذاری زمین و الحاق برای طرح‌‌‌های روستایی را از دیگر برنامه‌‌‌های دولت بیان کرد و گفت: بخش اعظم متقاضیان مسکن ملی می‌توانند در روستا مسکن بسازند و تا پایان سال در کل کشور ۵۰۰‌هزار قطعه زمین روستایی واگذار می‌شود و این غیر از زمین‌‌‌هایی است که در قالب طرح جوانی جمعیت ارائه می‌شود.
وی با بیان اینکه مرحله دوم واگذاری زمین در قالب طرح جوانی جمعیت واگذار می‌شود، گفت: تاکنون در مجموع ۴۰۰‌هزار قطعه زمین در قالب‌‌‌های مختلف در کشور واگذار شده است.
وی یکی از سیاست‌‌‌های قطعی دولت را فروپاشاندن احتکار زمین در شهرها و روستاها عنوان کرد و گفت: محدوده شهرها سال‌‌‌های سال افزایش پیدا نکرده است؛ اما تا پایان دولت بسیاری از محدوده‌‌‌ها و الزامات اصلاح و فرصت برای ساخت محدوده‌‌‌های مسکونی در شهرها و روستاها فراهم می‌شود.
//