شرکت‌های دانش بنیان چقدر وام می‌گیرند؟

شرکت‌های دانش بنیان این روزها بسیار بیش از گذشته معروف شده‌اند و در برخی محیط‌ها می‌توان اسم آنها را شنید. این شرکت‌ها تسهیلاتی نیز دریافت می‌کنند. در این مطلب نگاهی به تسهیلات اعطایی به این شرکت‌ها می‌اندازیم.

شرکت‌های دانش بنیان این روزها بسیار بیش از گذشته معروف شده‌اند و در برخی محیط‌ها می‌توان اسم آنها را شنید. این شرکت‌ها تسهیلاتی نیز دریافت می‌کنند. در این مطلب نگاهی به تسهیلات اعطایی به این شرکت‌ها می‌اندازیم.

بانک مرکزی در گزارش اخیر خود به بررسی شرکت‌های دانش‌بنیان و میزان تسهیلات دریافتی آنها در مرداد 1402 پرداخته است. مدتی است که دانش بنیان بودن مزایایی برای برخی شرکت‌ها همراه دارد و قول‌هایی در خصوص حمایت از آنها داده شده است. حالا آمار منتشر شده نشان می‌دهند که شرکت‌های دانش بنیان چقدر وام می‌گیرند. نتایج اولیه حاکی از رشد تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان است.

پرونده مرداد ماه شرکت‌های دانش بنیان

طبق آمارهای بانک مرکزی، در 5 ماه نخست 1402 تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش بنیان 261 درصد در مقابسه با مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. در این مدت زمان، یعنی 5 ماه گذشته از سال 1402، 1784 شرکت دانش بنیان توانسته‌اند 8108 فقره تسهیلات دریافت کنند که جمع مبلغ دریافتی آنها به 77 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این به معنای آن است که به طور متوسط هر شرکت دانش بنیان دریافت کننده تسهیلات در این مدت، حدود 43 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

صرف نظر از این بازه، تنها در مرداد ماه امسال 708 شرکت دانش بنیان توانستند مبلغی بیش از 18 هزار میلیارد تومان را در قالب 1723 مورد تسهیلات دریافت کنند. میزان تسهیلات دریافتی این شرکت‌ها در مرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 75 درصد افزایش یافته است. این به معنای آن است که به طور متوسط هر شرکت دریافت کننده تسهیلات در مرداد ماه حدود 26 میلیارد تومان وام گرفته است.

بیشترین میزان پرداختی وام دانش بنیان

ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهند که در اسفند ماه سال 1401 بیشترین میزان تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان پرداخت شده است. در این ماه رقمی در حدود 32.77 هزار میلیارد تومان تسهیلات به چنین شرکت‌هایی پرداخت گردید. کمترین پرداختی نیز مربوط به فروردین امسال است که 7.1 هزار میلیارد تومان وام به این شرکت‌ها تعلق گرفت.

در نمودار زیر میزان وام پرداختی به شرکت‌های دانش بنیان در یک سال اخیر نشان داده شده است.

//