این مقام در ادامه افزود: در زمینه ارائه راهکارهای مهندسی و سازمانی که امکان بهبود وضعیت در حوزه امنیت غذایی را فراهم می‌کند، فاصله زیادی بین اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد.

کوبیاکوف گفت: بنابراین، وظیفه (بشریت) انتقال فناوری‌‌‌های کشاورزی مدرن و کارآمد به کشورهای در حال توسعه است؛ فناوری‌‌‌هایی که سازگار با محیط‌‌‌زیست باشند و در انرژی صرفه‌‌‌جویی کنند.

به گفته این مقام فائو، کشورهای در حال توسعه نه‌تنها باید امنیت غذایی خودشان را تامین کنند، بلکه باید به «سبد نان» بشریت تبدیل شوند. وی همچنین افزود: همه شرایط محیطی برای انجام این کار در کشورهای آفریقایی و آسیایی فراهم است.