نمودار رشد وحشتناک قیمت‌ها از ابتدای دولت رئیسی

از ابتدای دولت سیزدهم شاخص قیمت‌ها ۱۰۳ درصد رشد داشته است.

از ابتدای دولت سیزدهم شاخص قیمت‌ها ۱۰۳ درصد رشد داشته است.

مرکز آمار: از ابتدای دولت سیزدهم شاخص قیمت‌ها ۱۰۳ درصد رشد داشته است.

از شروع دولت سیزدهم شاخص قیمت‌ها ۱۰۳ درصد رشد داشته است و در بین اقلام روغن‌ها که سال پیش قیمت آن‌ها آزاد شد با رشد ۲۷۸ درصدی بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.

همچنین قیمت گوشت و نان دو کالا اصلی مصرفی خانوار هم در این دو سال تقریبا ۳ برابر شده است.

نکته تامل برانگیز رشد ۸۰ درصدی مسکن و اجاره در گزارش مرکز آمار است که جزییات آمار آن مدت هاست منتشر نمی‌شود و با وزن ۳۶ درصدی بیشترین سهم را در سبد خانوار دارد.

رشد وحشتناک قیمت‌ها از ابتدای دولت رئیسی

//