فقیرترین کشورهای دنیا کدامند؟

لیست فقیرترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳ بر اساس GDP PPP منتشر شد.

لیست فقیرترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳ بر اساس GDP PPP منتشر شد.

ترووست: لیست فقیرترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳ بر اساس GDP PPP منتشر شد.

لیست فقیرترین کشورهای جهان در سال جاری منتشر شد.

۱. سودان جنوبی (۵۱۶ دلار)

۲. بوروندی (۸۹۱ دلار)

۳. جمهوری آفریقای مرکزی (۱۱۲۷ دلار)

۴. سومالی (۱۳۷۴ دلار)

۵. جمهوری دموکراتیک کنگو (۱۴۷۴ دلار)

۶. موزامبیک (۱۵۵۶ دلار)

۷. نیجر (۱۶۰۰دلار)

۸. مالاوی (۱۶۸۲ دلار)

۹. چاد (۱۷۸۷ دلار)

۱۰. لیبریا (۱۷۸۸ دلار)

//