طعنه تند ترامپ به بایدن

ترامپ گفت : بایدن زیاد پیر نیست اما بی‌کفایت است.

ترامپ گفت : بایدن زیاد پیر نیست اما بی‌کفایت است.

ترووست: رئیس جمهور سابق آمریکا: بایدن برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ «زیاد پیر نیست» اما «به شدت بی‌کفایت» است. اگر من در انتخابات ریاست جمهوری پیروز نشوم، آمریکا به پایان می رسد. این مهمترین انتخابات آمریکاست زیرا در دوران بایدن، آمریکا در حال حرکت به سمت جهنم است.

//