مدیرعامل شرکت عمران پردیس با اعلام تکمیل ۱۰‌هزار واحد مسکن مهر پردیس از تلاش برای تکمیل بیش از ۱۹‌هزار واحد باقی‌مانده آن شهر با کمک منابع صندوق ملی مسکن و منابع داخلی شرکت طی امسال و سال آینده خبر داد.

وی تصریح کرد: برنامه تکمیل واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر در زمان اعلام شده در شرایطی محقق می‌شود که تامین بخشی از هزینه توسط صندوق ملی مسکن انجام شود. همچنین بخشی از هزینه‌‌‌ها را نیز از محل منابع داخلی شرکت عمران شهر پردیس تامین می‌‌‌کنیم.

محبت‌‌‌خواه گفت: واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر در شهر پردیس به منظور سهولت در تکمیل به سه دسته بالای ۸۰‌درصد پیشرفت فیزیکی به تعداد ۱۰‌هزار واحد، بالای ۵۰‌درصد پیشرفت فیزیکی به تعداد ۱۲‌هزار واحد و کمتر از ۵۰‌درصد پیشرفت فیزیکی به تعداد ۷‌هزار واحد تقسیم شدند که برنامه‌‌‌ریزی شده تا ۱۰‌هزار واحد به زودی تحویل متقاضیان شود.

همچنین برای ۱۲‌هزار واحدی که پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰‌درصد دارند برنامه‌‌‌ریزی شده تا این واحدها تا قبل از اتمام سال و بیش از ۷‌هزار واحد باقی‌مانده در سال آینده تکمیل و تحویل متقاضیان شود.

به گفته محبت‌‌‌خواه، مجموع واحدهای مسکن مهری که از سال ۱۳۹۰ در شهر جدید پردیس برنامه‌ریزی شد، ۸۴‌هزار و ۱۷۲ واحد بود که در دولت سیزدهم ۲۹‌هزار و ۸۲۱ واحد آن باقی ماند و هم اینک بخشی از آنها تکمیل و آماده تحویل شده است و سایر واحدهای باقی‌مانده نیز با کمک منابع صندوق ملی مسکن و منابع داخلی شرکت عمران شهر جدید پردیس و مشارکت متقاضیان به مرور تکمیل و تحویل متقاضیان خواهد شد.