سوژه شدن مقایسه ریال ایران و افغانیِ افغانستان

افزایش یکباره و ناگهانی قیمت ارز به بهانه تحریم‌ها و تورم داخلی از دهه نود در کشور آغاز شده و اکنون هم با قدرت ادامه دارد!

افزایش یکباره و ناگهانی قیمت ارز به بهانه تحریم‌ها و تورم داخلی از دهه نود در کشور آغاز شده و اکنون هم با قدرت ادامه دارد!

ترووست : افزایش یکباره و ناگهانی قیمت ارز به بهانه تحریم‌ها و تورم داخلی از دهه نود و دوره حکمرانی محمود احمدی‌نژاد در کشور آغاز شده و اکنون هم با قدرت ادامه دارد!

در جدیدترین شاهکار دولت رئیسی، نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا از ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله (حدود ۳۷ هزار تومان) تغییر کرد.

نکته قابل توجه در صحبت‌های مسئولان اقتصادی، وعده عدم افزایش قیمت‌ها با این اقدام تورمی است!

اقتصاددان‌های مخالف این روند می‌گویند وقتی دولت در حال حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است این نشانه را به بازار می‌دهد که نرخ بازار آزاد را قبول دارد و این خود سیگنال افزایش نرخ دلار خواهد بود.

درباره نرخ دلار در بازار ایران توئیتی در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.

کاربری به نام صابر در باب مقایسه نرخ دلار در بازار ایران و افغانستان چنین نوشت: ​

//