سانسور حرف‌های جنجالی رائفی‌پور در تلوبیون

پخش صحبت‌های علی اکبر رائفی‌پور، سخنران اصولگرا در اجتماع بزرگ با امام زمان در تلوبیون ناگهان قطع شد.

پخش صحبت‌های علی اکبر رائفی‌پور، سخنران اصولگرا در اجتماع بزرگ با امام زمان در تلوبیون ناگهان قطع شد.

ترووست: بازپخش صحبت‌های علی اکبر رائفی‌پور، سخنران اصولگرا در اجتماع بزرگ با امام زمان در تلوبیون ناگهان قطع شد.

هنگام سانسور، او درباره امر به معروف و نهی از منکر مسئولان صحبت می‌کرد.

//