زمان مرحله سوم فروش یکپارچه مشخص شد

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت جزییات دور سوم سامانه یکپارچه را اعلام کرد.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت جزییات دور سوم سامانه یکپارچه را اعلام کرد.

ترووست: مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت جزییات دور سوم سامانه یکپارچه را اعلام کرد.

 مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت: کارهای برگزاری نوبت سوم فروش خودرو انجام شده و امیدواریم که این هفته اطلاعیه عرضه از طریق سامانه یکپارچه منتشر شود. بنابراین هنوز تاریخ دقیق عرضه نهایی نشده است.

وی افزود: در این مرحله مازاد عرضه خواهیم داشت و احتمالاً چند خودروی جدید هم عرضه خواهند شد. در واقع دور سوم برای خودروهایی است که مازاد عرضه هستند که عمده آنها را نیز خودروهای مونتاژی تشکیل می‌دهند.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت: تا جایی که اطلاع داریم در این مرحله این دو خودروساز حضور ندارند؛ پس از برگزاری مرحله سوم و تعیین تکلیف محصولاتی که مازاد هستند، در مورد مرحله بعدی و عرضه سایر خودروها تصمیم گیری می‌شود.

//