زمان سخنرانی سید ابراهیم رئیسى رئیس جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه ۲۸ شهریور در نشست دوم (نوبت بعدازظهر) از روز نخست مجمع عمومی سازمان ملل است.