روایت روزنامه دولت از یک اتفاق در نیویورک

روزنامه ایران مدعی شد ، وقتی خبرنگار شبکه ایران‌اینترنشنال در حال پوشش زنده نشست مجمع عمومی سازمان ملل بود، با پرسش‌های جدی و توأم با حقانیت یکی از اعضای هیأت همراه رئیس‌جمهور مواجه شد.

روزنامه ایران مدعی شد ، وقتی خبرنگار شبکه ایران‌اینترنشنال در حال پوشش زنده نشست مجمع عمومی سازمان ملل بود، با پرسش‌های جدی و توأم با حقانیت یکی از اعضای هیأت همراه رئیس‌جمهور مواجه شد.

تروووست: روزنامه ایران مدعی شد ، وقتی خبرنگار شبکه ایران‌اینترنشنال در حال پوشش زنده نشست مجمع عمومی سازمان ملل بود، با پرسش‌های جدی و توأم با حقانیت یکی از اعضای هیأت همراه رئیس‌جمهور مواجه شد.

روزنامه ایران ، در این مواجهه که به صورت مستقیم از این شبکه پخش می‌شد، دستان خبرنگار ایران‌اینترنشنال شروع به لرزش کرد و نه تنها نتوانست هیچ پاسخی به پرسش‌های این عضو هیأت بدهد، بلکه عملاً به لکنت افتاد و شعارهای شبکه خودش را بارها و بارها تکرار می‌کرد.

در نهایت وقتی مدیران این شبکه دیدند به جای خبرنگارشان در واقع این سؤال‌های جدی عضو هیأت است که دارد پخش می‌شود،از ادامه پوشش این صحنه خودداری کردند. بعضی دیگر از خبرنگاران این شبکه از مواجه شدن و پاسخگویی اجتناب کرده و عملاً فرار کردن را ترجیح دادند. به برخی هم پیشنهاد داده شد به هر میزانی که بابت وطن‌فروشی پول دریافت می‌کنند به آنان پول داده شود تا دیگر به کشور خود خیانت نکنند!

شدت فرار برخی از این خبرنگاران به حدی بود که حتی ابزار و لوازم شخصی‌شان را که روی زمین افتاده بود هم برنداشتند. این فرار وقتی روی داد که خبرنگار ایرانی از خبرنگار شبکه ایران‌اینترنشنال درباره سرنوشت سیما ثابت، مجری سابق این شبکه و علت جدایی او پرسید.

//