خبرگزاری دولتی عربستان «واس» گزارش داد که در این دیدار، بین دو طرف صحبت‌های دوستانه رد وبدل شد و دو کشور روابط دوجانبه را مورد بحث و گفت‌وگو قرار دادند.

این دیدار در حضور «عبدالله بن بندر» وزیر گارد ملی، «خالد بن سلمان» وزیر دفاع و «بدر بن عبدالله بن فرحان» وزیر فرهنگ عربستان صورت گرفت.

از طرف عمان، در این دیدار شهاب بن طارق معاون نخست وزیر عمان در امور دفاع، ذی یزن بن هیثم و بلعرب بن هیثم وزرای فرهنگ و ورزش و جوانان حضور داشتند.