زمان انتقال و تراکنش‌‌‌های این نهنگ، این سوال را مطرح می‌کند که آیا این انتقالات به سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو آمریکا، در نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که قرار است ۲۰سپتامبر ۲۰۲۳ برگزار شود، ارتباط دارد؟ آیا نهنگ پیش‌بینی کرده که این سخنرانی می‌‌‌تواند باعث سقوط قیمت‌ها در بازار رمزارزها شود؟ با در نظر گرفتن اولویت فدرال‌رزرو در حفظ هدف تورم ۲درصدی، اگر سخنرانی پاول همچنان تند به نظر برسد، احتمال رخ دادن چنین سناریویی دور از ذهن نیست.

نظرات رئیس فدرال‌رزرو ممکن است کلیت جلسات آتی FOMC  در نوامبر و دسامبر ۲۰۲۳ را تعیین کند که به نوبه خود می‌‌‌تواند پایه‌‌‌ای برای کاهش بالقوه نرخ بهره تا سال ۲۰۲۴ باشد.