خوراکی هایی که جایگزین گوشت و مرغ در سفره مردم شدند

در چند سال گذشته، عواملی مانند ویروس کرونا، و جنگ روسیه و اوکراین، تأثیر قابل توجهی بر قیمت جهانی مواد غذایی گذاشته است.

در چند سال گذشته، عواملی مانند ویروس کرونا، و جنگ روسیه و اوکراین، تأثیر قابل توجهی بر قیمت جهانی مواد غذایی گذاشته است.

ترووست: در چند سال گذشته، عواملی مانند ویروس کرونا، و نبرد روسیه و اوکراین، تأثیر قابل توجهی بر قیمت جهانی مواد غذایی گذاشته است. بسیاری از کارشناسان نیز تغییرات اقلیمی را در افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی موثر می‌دانند. از سوی دیگر، رشد بالای نرخ تورم در داخل ایران، علی الخصوص از سال ۹۷ به بعد، محرک‌ اصلی رشد قیمت مواد غذایی در داخل است.

اما این افزایش قیمت تا کنون چه تأثیری بر مصرف خانوارها داشته است؟

تغییرات مصرف خوراکی‌ها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰، حاکی از کاهش مصرف گوشت، مرغ و برنج و در مقابل افزایش مصرف تخم مرغ بوده است.

این خوراکی جایگزین گوشت و مرغ در سفره مردم شد

//