خبر مهم صفحه توئیت پادشاهی سعودی برای ایرانی‌ها

مدتی است که در اپلیکیشن ایکس (توئیتر سابق)، حساب کاربری به نام صفحه پادشاهی سعودی به فارسی بنا نهاده شده که به معرفی دستاوردهای این کشور برای ایرانی‌ها پرداخته می‌شود.

مدتی است که در اپلیکیشن ایکس (توئیتر سابق)، حساب کاربری به نام صفحه پادشاهی سعودی به فارسی بنا نهاده شده که به معرفی دستاوردهای این کشور برای ایرانی‌ها پرداخته می‌شود.

برترین‌ها: مدتی است در اپلیکیشن ایکس (توئیتر سابق)، حساب کاربری به نام صفحه پادشاهی سعودی به فارسی بنا نهاده شده که به معرفی دستاوردهای این کشور برای ایرانی‌ها پرداخته می‌شود.

در جدیدترین پیام این حساب کاربری آمده: «به زودی؛ تسهیل اقامت ایرانیان در پادشاهی سعودی.»

ایران و عربستان از اسفند ۱۴۰۱ بعد از ۷ سال تنش، با یکدیگر آشتی کردند.

//