خبر شوکه‌کننده برای متقاضیان خودرو

مشتریان ثبت‌نامی ایرانخودرو یک مرحله به عقب بازگشتند.

مشتریان ثبت‌نامی ایرانخودرو یک مرحله به عقب بازگشتند.

ترووست: مشتریان ثبت‌نامی ایرانخودرو یک مرحله به عقب بازگشتند.

گفته می‌شود متقاضیان باید دوباره وجهی پرداخت کنند.

گویا قرار است قیمت‌ها افزایش پیدا کند.

خبر شوکه‌کننده برای متقاضیان خودرو
//