حمله هکری به یک صرافی خارجی، تهرانی‌ها را نگران کرد!

٧۴ میلیون دلار سرمایه را در نظر بگیرید. این رقم، بخشی از سرمایه عظیم در یک صرافی خارجی بوده که فقط در چند شبانه‌روز گذشته از آن دزدیده شده.

٧۴ میلیون دلار سرمایه را در نظر بگیرید. این رقم، بخشی از سرمایه عظیم در یک صرافی خارجی بوده که فقط در چند شبانه‌روز گذشته از آن دزدیده شده.

ترووست: ٧۴ میلیون دلار سرمایه را در نظر بگیرید. این رقم، بخشی از سرمایه عظیم در یک صرافی خارجی بوده که فقط در چند شبانه‌روز گذشته از آن دزدیده شده.

این ماجرا چه ربطی به ما دارد؟ می‌توان ادعا کرد که نیمی از مشتریان این صرافی را ایرانیان تشکیل می‌دهند.

این اتفاق از سه‌شنبه هفته قبل برای صرافی رمزارز کوینکس افتاده و زمین را دوباره زیر پای کاربران ایرانی دنیای رمزارزها به لرزه انداخته.

//