حرکت کامیون‌های باری مشکوک در باکو

تصاویر منتشر شده نشان می دهد ارتش جمهوری آذربایجان شروع به پنهان کردن پلاک خودروهای باری کرده تا تعیین موقعیت جغرافیایی خود را پیچیده تر کند.

تصاویر منتشر شده نشان می دهد ارتش جمهوری آذربایجان شروع به پنهان کردن پلاک خودروهای باری کرده تا تعیین موقعیت جغرافیایی خود را پیچیده تر کند.

ترووست: ارتش جمهوری آذربایجان شروع به پنهان کردن پلاک خودروهای باری کرده تا تعیین موقعیت جغرافیایی خود را پیچیده تر کند.

 به نقل از کانال تلگرامی خبرچین نظامی،  پیش تر در برخی از تجهیزات نیروهای مسلح آذربایجان، نمادهای شناسایی سریع بصری به شکل V معکوس لاتین و F لاتین ظاهر شد.

//