تصویری از رهبر کره شمالی در هواپیما سازی

تصویری از رهبر کره شمالی در بازدید از کارخانه هواپیماسازی روسیه منتشر شد.

تصویری از رهبر کره شمالی در بازدید از کارخانه هواپیماسازی روسیه منتشر شد.

ترووست :  رئیس کرۀ شمالی و دنیس مانتوروف، معاون نخست‌وزیر روسیه از مونتاژ نهایی Su-۳۵ و Su-۵۷ و همچنین SJ-۱۰۰ بازدید کردند.

//