براساس اطلاعات جدول زمان‌بندی، علاقه‌مندان می‌توانند با دریافت اطلاعات مزایده از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت یا تارنمای سازمان اموال تملیکی، مورخ ۲۴ مهرماه از خودرو‌های عرضه‌شده بازدید به عمل آورده و پیشنهاد‌های قیمتی خود را در سامانه مذکور ثبت کنند. آخرین مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد ۲۹ مهرماه است و ۳ آبان‌ماه نیز زمان رمزگشایی و اعلام برندگان مزایده خواهد بود. برندگان نهایی حداکثر تا تاریخ ۸ آبان‌ماه باید نسبت به واریز کامل وجه اقدام کنند.