منظور در ادامه افزود: بهبود معیشت خانوارهای نیازمند و تحت پوشش نهادهای حمایتی، مورد تاکید دولت است.

او سپس گفت: با گشایش‌های جدیدی که در نیمه دوم امسال در درآمدهای دولت ایجاد می‌شود، دومین افزایش ۲۰درصدی در پرداخت مستمری به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام‌خمینی(ره) مطابق تبصره۱۲ قانون بودجه امسال اعمال خواهد شد.  منظور گفت: جلب رضایت محرومان برای مجموعه دولت مهم است و دعای خیر این افراد، باعث گشایش در کارها می‌شود.

او افزود: هم اکنون هوشمندسازی پرداخت یارانه‌ها در کشور با توجه به وجود پایگاه‌های اطلاعاتی گوناگون که برای آزمون وسع و سنجش وضعیت اقتصادی خانوارها و تعیین دهک‌های نیازمند ایجاد شده‌اند، کار بسیار آسانی است که باید با همت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط انجام شود.