بازدیدآقای رئیس جمهور از کارخانه تولید پهپاد

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ، از شرکت Aeroscan، سازمان مادر گروه شرکت‌های ZALA Aero، متخصص در توسعه و تولید هواپیماهای بدون سرنشین بازدید کرد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ، از شرکت Aeroscan، سازمان مادر گروه شرکت‌های ZALA Aero، متخصص در توسعه و تولید هواپیماهای بدون سرنشین بازدید کرد.

ترووست: ولادیمیر پوتین از شرکت Aeroscan، سازمان مادر گروه شرکت‌های ZALA Aero، متخصص در توسعه و تولید هواپیماهای بدون سرنشین بازدید کرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در ایژفسک از خطوط تولید قطعات و مونتاژ بدنه هواپیما، آخرین مدل‌های تجهیزات ویژه و هواپیماهای بدون سرنشین و همچنین مرکز آموزشی کارخانه بازدید کرد.

Aeroscan، به ویژه، مهمات لانست و پهپادهای شناسایی را تولید می‌کند.

پوتین را معاون نخست وزیر – وزیر صنعت و تجارت «دنیس مانتوروف»، نماینده تام الاختیار رئیس جمهور در منطقه فدرال ولگا «ایگور کوماروف»، رئیس اودمورتیا، «الکساندر برچالوف» و معاون وزیر دفاع «الکسی کریوروچکو» همراهی می‌کردند.

//