مقایسه درآمد سرانه ایران و کره جنوبی

ایران چطور در مسیر رشد از رقیب خود، کره جنوبی، عقب ماند؟

ایران و کره هر دو تقریبا در یک بازه زمانی مسیر توسعه را شروع کردند. این مسیر برای هر دو کشور دارای فراز و نشیب هایی بوده است. ایران که در ابتدا به لحاظ درآمد سرانه، از وضعیت مطلوب تری نسبت به کره جنوبی برخوردار بود، اکنون رقابت را به کره جنوبی باخته است و تفاوت فاحشی در وضعیت رفاه دو کشور وجود دارد. در سال 2022، درآمد سرانه کره جنوبی به حدود 32،254 دلار رسیده است. در حالی که این رقام برای ایران، حدود 4،387 دلار در سال بوده است. 

//