وی ادامه داد: در همین چند روز پیش، پلیس تنها به دلیل مشکوک شدن به دزدی تاکیا یانگ ۲۱ساله وی را به شکل وحشیانه‌ای به قتل رساند. ما عمیقا نگران اوضاع حقوق بشر در آمریکا هستیم.