افشای معضل خانه‌های خالی در تلویزیون!

یک کارشناس صدا و سیما گفت: تعداد خانه‌های موجود در ایران بیشتر از خانوارهای ایرانی است.

ترووست: کارشناس صدا و سیما گفت: تعداد خانه‌های موجود در ایران بیشتر از خانوارهای ایرانی است.

وی افزود: در ایران معضل کمبود خانه نداریم بلکه مشکل مالکیت خانه داریم.