افزایش ۲۰ درصدی مستمری مددجویان از مهرماه

معاون رفاهی وزارت تعاون گفت: قرار بر این بود از شهریور مستمری خانواده‌های تحت پوشش ۲۰درصد افزایش یابد، اما اگر این موضوع عملی نشد، مستمری مددجویان از مهرماه با افزایش ۲۰درصدی واریز خواهد شد.

معاون رفاهی وزارت تعاون گفت: قرار بر این بود از شهریور مستمری خانواده‌های تحت پوشش ۲۰درصد افزایش یابد، اما اگر این موضوع عملی نشد، مستمری مددجویان از مهرماه با افزایش ۲۰درصدی واریز خواهد شد.

ترووست: علیرضا عسگریان، با اشاره به اعلام خبر افزایش ۲۰درصدی مستمری خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از شهریورماه امسال، اظهار کرد: در تبصره بودجه سال جاری به طور مستقیم اعلام شده بود که مستمری مددجویان ۴۰درصد افزایش یابد. در دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۴ نیز در دو بند اعلام شد که مستمری مددجویان ۲۰درصد افزایش یابد و افزایش ۲۰درصد دیگر نیز درصورت تامین منابع انجام شود.
او افزود: در‌حال‌حاضر این تامین منابع صورت گرفته است و به جز افزایش ۲۰درصدی که در ابتدای سال روی مستمری مددجویان اعمال شده، تامین اعتبار برای افزایش ۲۰درصد دیگر هم میسر شده است.
//