افزایش فرار سرمایه از بورس تهران

ترووست : در هفته‌ اخیر روند خروج سرمایه از بورس تهران تداوم داشت و شاهد خروج پول حقیقی در تمام روزهای معاملاتی بودیم.

به گزارش اقتصادنیوز ، در اولین روز هفته 946 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. رقم خروج پول حقیقی در روز یکشنبه 406 میلیارد تومان و روز دوشنبه 83 میلیارد تومان خارج شد. روز سه‌شنبه نیز رقم پول خروجی 221 میلیارد تومان بود.

در آخرین روز معاملاتی هفته نیز شاهد خروج پول برای ششمین روز متوالی بودیم و ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار 181 میلیارد تومان بود.

در مجموع کل هفته هزار و 837 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 367 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین رشد 151 درصدی داشته است.

رکوردداران ورود و خروج پول حقیقی

روز شنبه نماد معاملاتی بانک تجارت -وتجارت- بیشترین خروج پول حقیقی را داشت. پس از وتجارت، نمادهای شستا، شپنا، خودرو و شتران در رتبه‌های بعدی بودند. در مقابل نمادهای سصفها، پسهند و وسپهر بیشترین ورود پول را داشتند.

روز یکشنبه نیز شپنا، تاصیکو، وبملت، فولاد، شستا، شبندر و شتران بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در مقابل وخارزم، شستان، وپست و فسوژ بیشترین ورود را ثبت کردند.

روز دوشنبه بیشترین خروج سرمایه به نمادهای فملی، وبملت، شپنا، شبندر و شبریز تعلق داشت. در سوی دیگر، نمادهای خبهمن، وسدید و وبهمن بیشترین ورود را داشتند. روز سه‌شنبه ثفارس، حکشتی، شپنا، شتران و خگستر بیشترین خروج سرمایه حقیقی را داشتند و در مقابل وبهمن، تپسی و چکاپا بیشترین ورود را ثبت کردند.

در آخرین روز هفته نیز بیشترین خروج متعلق به وبملت، فملی، خبهمن، شبندر، وتجارت و خگستر بود و در سوی دیگر ذوب، بتهران، حفارس، وسالت و فولاد بیشترین تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی را داشتند.

//