افرادی که زمین اجاره ۹۹ ساله می‌گیرند

بنیاد مسکن اعلام کرد بزودی سهمیه هر استان را برای واگذاری زمین در روستا‌ها را اعلام خواهد کرد.

بنیاد مسکن اعلام کرد بزودی سهمیه هر استان را برای واگذاری زمین در روستا‌ها را اعلام خواهد کرد.

ترووست: بنیاد مسکن اعلام کرد بزودی سهمیه هر استان را برای واگذاری زمین در روستا‌ها اعلام می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت تا پایان سال ۵۰۰ هزار قطعه زمین در روستا‌ها برای ساخت مسکن به متقاضیان واگذار می‌شود.

این زمین‌ها به صورت اجاره ۹۹ ساله و با هزینه صفر به متقاضیان تحویل داده می‌شود. به گفته وزیر راه و شهرسازی، متقاضیان، علاوه بر زمین، وام نهضت ملی مسکن هم دریافت می‌کنند تا بتوانند خانه بسازند.

//