اعلام زمان واریز مرحله سوم وام بازنشستگان

محمد اسدی ،رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در این رابطه گفتوام ۲۰ میلیون تومانی به حساب ۴۰هزار بازنشسته تامین اجتماعی در هفته اول شهریور واریز شده است.

محمد اسدی ،رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در این رابطه گفتوام ۲۰ میلیون تومانی به حساب ۴۰هزار بازنشسته تامین اجتماعی در هفته اول شهریور واریز شده است.

محمد اسدی (رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ) در این رابطه گفت: سال گذشته براساس منابع اختصاص داده شده به حساب ۲۱۳هزار بازنشسته از طریق ثبت نام در سامانه کانون‌های بازنشستگی استان‌ها وام ضروری ۲۰ میلیون تومانی واریز شد.

وی افزود: امسال هم در مرحله اول ۴۰ هزار نفر وام گرفتند و در مرحله دوم ۳۴هزار نفر که در مرداد ماه ثبت نام کرده بودند، وام خود را دریافت کردند؛ این تسهیلات به صورت کاملا غیرحضوری، بدون حضور در شعبه و بدون ضامن پرداخت شد.

به گفته وی، مهر ماه نیز مرحله سوم وام پرداخت خواهد شد.

//