به گزارش اکو ایران، مدیر روابط عمومی شورای رقابت گفت دستورالعمل قیمت گذاری خودرو به هیچ عنوان قرار نیست هر سه ماه یک افزایش پیدا کند.

سپهر دادجوی توکلی در حالی این سخنان را بیان کرد که به نظر می رسد دو خودروساز بزرگ کشور رایزنی برای افزایش قیمت محصولات خود در مبدا را با اعضای شورای رقابت آغاز کرده اند.

استدلال خودروسازان این است که با توجه به اینکه بر اساس صورت های مالی سال گذشته قیمت محصولات آنها در فروردین امسال افزایش یافته، اعضای شورای رقابت باید با توجه به انتشار صورت های مالی سه ماهه ابتدایی سال جاری، قیمت خودرو را در مبدا بروز رسانی کنند.

بررسی قیمت خودرو هر سه ماه یکبار ایده ای بود که در دور دوم شورای رقابت مورد توجه اعضای وقت شورا قرار گرفت تا به کمک آن زیان تولید خودروسازان به حداقل برسد.

اما دادجوی توکلی بررسی سه ماهه قیمت کارخانه خودرو را رد کرد و گفت قرار نیست هر سه ماه یکبار قیمت خودرو در مبدا افزایش پیدا کند.

البته مدیر روابط عمومی شورای رقابت در ادامه به نوعی افزایش قیمت کارخانه ای خودرو را تایید کرد. دادجوی توکلی گفت هنوز هیچ نامه و لیست قیمتی از سوی مراجع تصمیم گیر به این بخش ارسال نشده و به نوعی بررسی قیمت خودرو در روند کار کارشناسی قرار دارد.

با توجه به این اظهارنظر می توان گفت چنانچه مراجع تصمیم گیر لیست قیمتی جدید را به شورای رقبت ارسال کنند، این شورا آستین ها را بالا زده و نسبت به بررسی قیمت های جدید محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور اقدام می کند.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت تاکید کرد اولویت شورای رقابت تعیین تکلیف قیمت محصولات جدید است.

در حال حاضر تعدادی از محصولات خودروسازی سایپا در لیست انتظار تعیین قیمت کارخانه ای توسط شورای رقابت قرار دارند و تا زمانی که قیمت این محصولات از سوی اعضای این شورا تعیین و به سایپا اعلام نشود امکان تحویل آنها به مشتریان وجود ندارد.