ولوو که اکثریت آن متعلق به جیلی چین است متعهد شده است تا سال ۲۰۳۰ کاملا برقی شود. در‌حالی‌که اکثر خودروهای ولوو در اروپا تا سال ۲۰۱۹ دیزلی بودند، در سال ۲۰۲۲ تنها ۹/ ۸درصد از فروش خودروساز سوئدی را تشکیل دادند.

در اوت ۳۳درصد از فروش ولوو را مدل‌های تمام‌الکتریکی یا هیبریدی تشکیل می‌دادند. این شرکت اعلام نکرد که چه تعداد از ۶۷ درصد مدل‌های موتور احتراقی دیزلی هستند و چه تعداد از آنها با بنزین کار می‌کنند. خودروهای دیزلی بیش از ۵۰ درصد از فروش خودروهای جدید اروپا در سال ۲۰۱۵ را تشکیل می‌دادند، اما در ماه ژوئیه بیش از ۱۴درصد فروش را به خود اختصاص دادند.