پروانه ساختمانی مسکن

آمار پروانه‌های ساختمانی در مورد مسکن چه می‌گوید؟

به تازگی آماری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است که اطلاعات مربوط به پروانه‌های ساختمانی در ایران را برای فصل زمستان سال 1401 نشان می‌دهد.

به تازگی آماری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است که اطلاعات مربوط به پروانه‌های ساختمانی در ایران را برای فصل زمستان سال 1401 نشان می‌دهد.

به تازگی آماری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است که اطلاعات مربوط به پروانه‌های ساختمانی در ایران را برای فصل زمستان سال 1401 نشان می‌دهد.
طبق این آمار، تعداد پروانه‌های ساختمانی در کل کشور برای فصل آخر سال پیش 42 هزار و 972 مورد بوده که در مقایسه با زمستان سال قبل 3049 مورد یا حدود 8 درصد بیشتر شده است. بیشترین تعداد پروانه‌های ساختمانی زمستان امسال به ترتیب مربوط به اصفهان، فارس و تهران است. با توجه به آمار پروانه‌های ساختمانی، به نظر می‌رسد وضعیت تولید مسکن در سال جاری در مقایسه با سال قبل بهتر شده باشد. در فصل پاییز سال 1401 در مجموع 32 هزار و 728 پروانه ساختمانی صادر شده بود. با این حساب تعداد پروانه‌های ساختمانی در فصل زمستان 1401 نسبت به فصل قبل 31 درصد افزایش یافته است.
یکی از عوامل این موضوع را می‎‌‌توان افزایش قیمت دلار در بازار آزاد دانست. میانگین قیمت دلار بازار آزاد در زمستان سال 1400 حدود 27500 تومان بود و در سه فصل آینده با سرعت تقریبا ثابتی رو به افزایش گذاشته بود. با این حال، در زمستان 1401 بود که قیمت دلار به شدت رشد کرد و همین موضوع می‌تواند انگیزه برای تولید مسکن را نیز بیشتر کند که در آمار پروانه‌های ساختمانی قابل مشاهده است. علاوه بر این، باید توجه کرد که مسکن و تقاضا برای آن تا حدودی هم فصلی است.

طبق این گزارش، کل واحدهای مسکونی که با این پروانه‌ها به موجودی مسکن اضافه می‌شود، 132 هزار و 412 واحد است که به ترتیب استان‌های تهران، فارس، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین واحد مسکونی تولیدی را دارند. با توجه به این آمارها به نظر می‌رسد در شهرهای بزرگ شاهد رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی هستیم. 

 

//