عطش ثروتمندان خاورمیانه‌ای نسبت به خرید املاک تجاری

نگاهی به بازار املاک در سراسر دنیا نشان می‌دهد خاورمیانه‌ای‌ها در سال 2023 بیشترین علاقه را در میان ثروتمندان مناطق مختلف جهان نسبت به سرمایه گذاری در املاک و مستغلات دارند. در گزارش جهانی ثروت که توسط موسسه نایت فرانک منتشر می‌شود، علاقه ثروتمندان دنیا که بیش از 30 میلیون دلار ثروت خالص دارند، نسبت به املاک مورد بررسی قرار گرفته است.

صدرنشینی خاورمیانه‌ای‌ها در سرمایه گذاری مستقیم در املاک

سرمایه گذاری در املاک معمولا به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم صورت می‌گیرد. شواهد موسسه نایت فرانک حاکی از آن است که 25 درصد از خاورمیانه‌ای‌هایی که بیش از 30 میلیون دلار ثروت دارند، به طور مستقیم در املاک تجاری سرمایه گذاری می‌کنند. این سهم بیش از هر منطقه دیگری در دنیاست. حدود 10 درصد از خاورمیانه‌ای‌های ثروتمند هم به صورت غیرمستقیم و از طریق ابزارهایی مانند صندوق املاک و مستغلات در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. نکته قابل توجه این است که مشارکت غیرمستقیم خاورمیانه‌ای‌ها در سرمایه گذاری در املاک از کمترین مقادیر در مقایسه با سایر مناطق دنیا است. البته یک موضوع می‌تواند کمبود ابزاری مانند صندوق‌های املاک در این مناطق باشد که آنان را به سوی سرمایه گذاری مستقیم در املاک می‌کشاند.

چند درصد ثروتمندان دنیا در املاک سرمایه گذاری می‌کنند؟

پس از خاورمیانه‌ای‌ها، استرالیایی‌ها با سهم 24 درصدی و اروپایی‌ها با سهم 20 درصدی بیشترین مشارکت را در سرمایه گذاری مستقیم در املاک دارند. این نسبت در قاره آمریکا 13 درصد است. میانگین جهانی هم به این صورت است که 19 درصد از کسانی که بیش از 30 میلیون دلار ثروت خالص دارند، به طور مستقیم در املاک سرمایه گذاری می‌نمایند.

در زمینه سرمایه گذاری غیرمستقیم در املاک هم میانگین جهانی 13 درصد است. این در حالی است که بیشترین سهم را استرالیا با 18 درصد در اختیار دارد و پس از آن هم اروپا، آسیا و آفریقا قرار دارند. در نهایت هم خاورمیانه و آمریکا قرار دارند.

یکی از علت‌های استقبال از خرید املاک در کشورهای خاورمیانه‌ای را می‌توان پدیده بیماری هلندی هم دانست.

//