تعداد متقاضیان لاتاری آمریکا در ایران چقدر است؟

چند سال اخیر موج مهاجرت در کشور شدت گرفته است. بسیاری از افراد هرچند مدت، شاهد کوچ دوستان و نزدیکان خود هستند. مقاصد انتخاب شده هم مختلف است و به منظورهای متفاوتی انجام می‌شود: از سفر گرفته تا کار و سرمایه گذاری. یکی از این مقاصد ایالات متحده است که به دلیل برگزاری لاتاری برای بسیاری یک گزینه محسوب می‌شود که شرکت در آن هم هزینه خاصی ندارد. اما لاتاری چیست، شانس برنده شدن آن چقدر است و تعداد متقاضیان لاتاری آمریکا در ایران چند نفر است؟

لاتاری چیست؟

لاتاری یکی از ساده‌ترین و ارزان‌ترین راه‌های مهاجرت به آمریکا است. تقریبا همه می‌توانند در آن شرکت کنند و برندگان آن می‌توانند همراه با خانواده، یعنی افراد مجرد زیر ۲۱ سال، وارد این کشور شوند.

ایرانیان در میان بزرگترین متقاضیان لاتاری آمریکا

در سال‌های اخیر ایرانیان همواره یکی از بزرگترین متقاضیان شرکت در لاتاری آمریکا بوده‌اند. طبق آمار به طور کلی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ بیشتر از ۲۳۷ میلیون نفر از سرتاسر دنیا برای این نوع ویزا درخواست داده‌اند. ورودی ایرانیان در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ همیشه جزو ۵ ورودی بزرگ به آمریکا از این طریق بوده‌اند. در سال ۲۰۱۷ تعداد ایرانی‌های وارد شده به آمریکا از این طریق ۲۵۸۳ نفر بوده است. نکته جالب اینجاست که در سال ۲۰۱۳ ایرانیان با ورود ۳۴۴۷ نفری در صدر ورود به آمریکا از این طریق قرار داشتند.

نکته آخر این که تعداد ثبت نام ایرانیان به همراه بستگانشان در سال ۲۰۲۱ به ۷۵۹ هزار و ۹۰۳ هزار نفر می‌رسد که پس از مصر و ازبکستان در رده سومین کشور پرمتقاضی دنیا قرار می‌گیرند. از نظر فردی نیز ایرانیان با ۴۰۴ هزار و ۸۶۳ نفر در رتبه سوم متقاضیان قرار دارند.

شانس برنده شدن لاتاری چقدر است؟

متوسط شانس برنده شدن ویزای لاتاری حدود یک به ۲۵ یا یک به ۷۵ است که بسته به منطقه و سال تفاوت دارد. این قرعه کشی سالانه یک بار برگزار می‌شود.

//