تصویر امنیت آبی در مناطق مختلف جهان

تصویر جمعیت جهان بر اساس سطح امنیت آب؛ ایران در منطقه ناامن آبی

اکثر جمعیت جهان امروز در کشورهایی زندگی می کنند که با مسائل مهم امنیت آب مواجه هستند.

اکثر جمعیت جهان امروز در کشورهایی زندگی می کنند که با مسائل مهم امنیت آب مواجه هستند.

تصویر جمعیت جهانی بر اساس سطح امنیت آب

اکثر جمعیت جهان امروز در کشورهایی زندگی می کنند که با چالش جدی امنیت آب مواجه هستند.

تقاضای جمعیت در حال رشد، زیرساخت های ناکافی، سوء مدیریت آب و کاهش دسترسی به آب شیرین می تواند بر میزان دسترسی آسان جمعیت یک کشور به آب تأثیر بگذارد. ترکیبی از عوامل متعدد به سرعت مشکلات مربوط به امنیت آب را به یک واقعیت زنده تبدیل می کند.

رتبه کشورها از نظر امنیت آبی

گزارش اخیر امنیت جهانی آب توسط دانشگاه ملل متحد، امنیت آب کشورهای مختلف در سراسر جهان را ارزیابی کرده است. این مطالعه با بررسی 10 مؤلفه اساسی مختلف، از کیفیت و بهداشت آب گرفته تا در دسترس بودن، ثبات منابع و خطرات مرتبط با آب و هوا، امنیت آب را در کشورها ارزیابی می‌کند. به هر مولفه امتیازی از 10 داده می شود که امتیاز امنیت آب کل کشور از مجموع آن محاسبه می شود. سطوح امنیت آب بر اساس نمرات کلی تخصیص داده می شود:

 

  • 75 و بالاتر به عنوان “ایمن از آب” طبقه بندی می شود
  • 65-74 به عنوان “متوسط امن” طبقه بندی می شود
  • 41-64 نشان می دهد که یک کشور “ناامن آب” است
  • 40 و پایین تر “به شدت ناامن” در نظر گرفته می شود

تصویر جمعیت جهانی بر اساس سطح امنیت آب

امنیت آب یک نگرانی در سراسر جهان است، اما به ویژه در مناطقی مانند خاورمیانه و آفریقا که در آن 13 کشور از 23 کشور در رده بحرانی ناامن قرار دارند، بسیار وخیم است.

در مجموع، 113 کشور از جمله دو کشور پرجمعیت جهان، هند و چین، در وضعیت ناامن آبی قرار دارند. 24 کشور دیگر به شدت ناامن محسوب می شوند که بزرگترین آنها از نظر جمعیت شامل پاکستان و اتیوپی است. کشورهایی که با مسائل امنیتی آب مواجه هستند 72 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و 8 درصد دیگر از جمعیت جهان با ناامنی بحرانی آب مواجه هستند. این شامل 4.3 میلیارد نفر فقط در منطقه آسیا و اقیانوسیه و 1.3 میلیارد نفر دیگر در سراسر آفریقا است. بسیاری از این کشورها با مسائلی از جمله رشد سریع جمعیت و شرایط خشکسالی سریع‌تر از آن‌که بتوانند زیرساخت‌های لازم برای مقابله با آن‌ها را ایجاد کنند، دست و پنجه نرم می‌کنند.

نامنی آبی در کمین 72 درصد از جمعیت جهان

رتبه ایران از نظر امنیت آبی

در این رتبه بندی، ایران نیز با کسب امتیاز 48، در میان کشورهای ناامن آبی و در جایگاه 130م جهان قرار گرفته است.

تنها 12 درصد از جمعیت جهان در کشورهای دارای امنیت آب زندگی می کنند، از جمله تقریباً همه کشورهای غربی، و نروژ با امتیاز کلی 90 در صدر رتبه بندی قرار دارد. 8 درصد دیگر از جهان در مناطق نسبتاً امن قرار دارند، مانند برزیل و روسیه.

با این حال، دسترسی به آب در این کشورهای امن تر نیز کامل نیست. به عنوان مثال، برخی از ایالت های آمریکا که برای آبیاری و آب آشامیدنی به رودخانه کلرادو متکی هستند، با شرایط خشکسالی مداوم و محدودیت مصرف مواجه هستند و چشم انداز بحران آبی در این مناطق وجود دارد.

کشور امتیاز امنیت آبی سطح امنیت آبی
Sweden 90 امن
Austria 85 امن
Denmark 85 امن
Luxembourg 85 امن
Norway 84 امن
Switzerland 84 امن
Finland 83 امن
Iceland 83 امن
Ireland 82 امن
France 81 امن
Lithuania 81 امن
New Zealand 81 امن
Cyprus 80 امن
Greece 80 امن
United States of America 80 امن
Germany 79 امن
United Kingdom 79 امن
Australia 78 امن
Estonia 78 امن
Italy 78 امن
Latvia 78 امن
Japan 77 امن
Spain 77 امن
Slovakia 76 امن
Slovenia 76 امن
Canada 75 امن
Croatia 75 امن
Czech Republic 75 امن
Hungary 75 امن
Israel 75 امن
Kuwait 75 امن
Malaysia 75 امن
Portugal 75 امن
Qatar 73  تقریبا امن
Russian Federation 73  تقریبا امن
Netherlands 72  تقریبا امن
Belgium 71  تقریبا امن
Poland 70  تقریبا امن
Republic of Korea 70  تقریبا امن
Romania 70  تقریبا امن
Brazil 69  تقریبا امن
Costa Rica 69  تقریبا امن
Belarus 68  تقریبا امن
Türkiye 68  تقریبا امن
Bahrain 67  تقریبا امن
Bulgaria 67  تقریبا امن
Chile 67  تقریبا امن
United Arab Emirates 66  تقریبا امن
Jordan 65  تقریبا امن
China 64 ناامن
Georgia 63 ناامن
Paraguay 63 ناامن
Bosnia and Herzegovina 62 ناامن
Colombia 62 ناامن
Malta 62 ناامن
Ukraine 62 ناامن
Ecuador 61 ناامن
Mexico 61 ناامن
Panama 61 ناامن
Singapore 61 ناامن
Albania 60 ناامن
Armenia 60 ناامن
Azerbaijan 60 ناامن
Mongolia 60 ناامن
Uruguay 60 ناامن
Democratic Republic of Korea 59 ناامن
Jamaica 59 ناامن
Lebanon 59 ناامن
Algeria 58 ناامن
Congo, Rep. 58 ناامن
El Salvador 58 ناامن
Kazakhstan 58 ناامن
Philippines 58 ناامن
Tunisia 58 ناامن
Fiji 57 ناامن
Morocco 57 ناامن
Nigeria 57 ناامن
Republic of Moldova 57 ناامن
Serbia 57 ناامن
Suriname 57 ناامن
Antigua and Barbuda 56 ناامن
Argentina 56 ناامن
Bhutan 56 ناامن
Cuba 56 ناامن
Lao PDR 56 ناامن
Saudi Arabia 56 ناامن
South Africa 56 ناامن
Venezuela 56 ناامن
Zambia 56 ناامن
Bolivia 55 ناامن
Botswana 55 ناامن
Guatemala 55 ناامن
Oman 55 ناامن
Peru 55 ناامن
Belize 54 ناامن
Cabo Verde 54 ناامن
Kyrgyzstan 54 ناامن
Lesotho 54 ناامن
Nicaragua 54 ناامن
Trinidad and Tobago 54 ناامن
Angola 53 ناامن
Thailand 53 ناامن
Brunei Darussalam 52 ناامن
Gabon 52 ناامن
Ghana 52 ناامن
Honduras 52 ناامن
Bangladesh 51 ناامن
Côte d’Ivoire 51 ناامن
Indonesia 51 ناامن
Iraq 51 ناامن
Montenegro 51 ناامن
Namibia 51 ناامن
North Macedonia 51 ناامن
Puerto Rico 51 ناامن
Palestine 51 ناامن
Democratic Republic of Congo 50 ناامن
Gambia 50 ناامن
Myanmar 50 ناامن
Samoa 50 ناامن
Sao Tome and Principe 50 ناامن
Seychelles 50 ناامن
Burkina Faso 49 ناامن
Maldives 49 ناامن
Senegal 49 ناامن
Togo 49 ناامن
Turkmenistan 49 ناامن
Uganda 49 ناامن
Zimbabwe 49 ناامن
Bahamas 48 ناامن
Grenada 48 ناامن
Iran, Islamic Rep. 48 ناامن
Nepal 48 ناامن
Vietnam 48 ناامن
Benin 47 ناامن
Cameroon 47 ناامن
Equatorial Guinea 47 ناامن
Malawi 47 ناامن
Cambodia 46 ناامن
Dominican Republic 46 ناامن
Guinea 46 ناامن
Kenya 46 ناامن
Mozambique 46 ناامن
Rwanda 46 ناامن
Saint Lucia 46 ناامن
United Republic of Tanzania 46 ناامن
Uzbekistan 46 ناامن
Burundi 45 ناامن
Egypt 45 ناامن
Barbados 44 ناامن
Guinea-Bissau 44 ناامن
Guyana 44 ناامن
Tajikistan 44 ناامن
Central African Republic 43 ناامن
Mali 43 ناامن
Mauritius 43 ناامن
Tonga 43 ناامن
Saint Vincent and the Grenadines 42 ناامن
Syria Arab Republic 42 ناامن
Timor-Leste 42 ناامن
Dominica 41 ناامن
Eswatini 41 ناامن
India 41 ناامن
Mauritania 41 ناامن
Comoros 40 به شدت ناامن
Sri Lanka 40 به شدت ناامن
Chad 39 به شدت ناامن
Micronesia 38 به شدت ناامن
Niger 38 به شدت ناامن
Sierra Leone 38 به شدت ناامن
Yemen 38 به شدت ناامن
Libya 37 به شدت ناامن
Madagascar 37 به شدت ناامن
Pakistan 37 به شدت ناامن
South Sudan 37 به شدت ناامن
Liberia 36 به شدت ناامن
Saint Kitts and Nevis 36 به شدت ناامن
Somalia 35 به شدت ناامن
Haiti 34 به شدت ناامن
Papua New Guinea 34 به شدت ناامن
Afghanistan 32 به شدت ناامن
Djibouti 32 به شدت ناامن
Ethiopia 31 به شدت ناامن
Vanuatu 31 به شدت ناامن
Sudan 30 به شدت ناامن
Eritrea 29 به شدت ناامن
Solomon Islands 23 به شدت ناامن

منبع: ویژوال کپیتالیست

//