تورم طمع

اصطلاح Greedflation یا تورم طمع چیست؟

تورم طمع (Greedflation) به وضعیتی اشاره دارد که شرکت‌ها در پی بروز تورم، هزینه‌های خود را نه تنها مطابق با تورم سمت عرضه افزایش می‌دهند، بلکه بالاتر از آن، با بهره‌گیری از تورم موجود سود بیشتری برای خود به ارمغان می‌آورند. به عنوان مثال، شرکت هایی مانند سنتریکا، شرکت مالک گاز بریتانیا، سود بی سابقه 3.3 میلیارد پوندی را در سال 2022 به ثبت رساند که نسبت به سال 2021 بیش از سه برابر شده بود.

تورم طمع (Greedflation) به وضعیتی اشاره دارد که شرکت‌ها در پی بروز تورم، هزینه‌های خود را نه تنها مطابق با تورم سمت عرضه افزایش می‌دهند، بلکه بالاتر از آن، با بهره‌گیری از تورم موجود سود بیشتری برای خود به ارمغان می‌آورند. به عنوان مثال، شرکت هایی مانند سنتریکا، شرکت مالک گاز بریتانیا، سود بی سابقه 3.3 میلیارد پوندی را در سال 2022 به ثبت رساند که نسبت به سال 2021 بیش از سه برابر شده بود.

تورم طمع چیست؟

🔹تورم طمع (Greedflation) به وضعیتی اشاره دارد که شرکت‌ها در پی بروز تورم، هزینه‌های خود را نه تنها مطابق با تورم سمت عرضه افزایش می‌دهند، بلکه بالاتر از آن، با بهره‌گیری از تورم موجود سود بیشتری برای خود به ارمغان می‌آورند. به عنوان مثال، شرکت هایی مانند سنتریکا، شرکت مالک گاز بریتانیا، سود بی سابقه 3.3 میلیارد پوندی را در سال 2022 به ثبت رساند که نسبت به سال 2021 بیش از سه برابر شده بود.

🔹در حال حاضر، سود شرکت‌ها به منشأ نیمی از تورم منطقه یورو تبدیل شده است.

تورم طمع به نیمی از تورم منطقه یورو تبدیل شده است
🔹تورم در سراسر جهان در چند سال گذشته به دلیل برخی از مسائل زنجیره تامین مربوط به کووید-19 و همچنین جنگ در اوکراین که باعث مشکلات زنجیره تامین در انرژی و مواد غذایی شده است، رو به افزایش بوده است. همه اینها به افزایش تورم کمک کرده است، اما با وجود این، ما همچنان شاهد افزایش سود شرکت های بزرگ در سراسر جهان هستیم. این موضوع باعث شده است تا برخی این سوال را مطرح کنند که چگونه شرکت هایی که با مشکلات فزاینده زنجیره تامین و افزایش هزینه تولید مواجه هستند، می توانند سود خود را افزایش دهند. این همان جایی است که اصطلاح “تورم طمع” از آنجا می آید.

 

اصطلاح تورم طمع از کجا آمده است؟

🔹به نظر می رسد که “تورم طمع” بیش از آنکه یک واقعیت باشد، یک اصطلاح است. احتمالاً نمونه‌هایی از سودجویی شرکت‌ها وجود دارد، اما نه به عنوان بخشی از یک توطئه بزرگ برای رفع حرص و طمع شرکت‌ها و کسب سودهای بی‌سابقه. متأسفانه به نظر می رسد واقعیت این است که تورم ناشی از مسائلی در سراسر جهان است و در نهایت، مانند بسیاری از موارد مشابه در طول تاریخ، زمانی که اقتصاد با چالش روبه‌رو می‌شود، این مردم فقیر هستند که بیشترین آسیب را متحمل می شوند. درنتیجه اصطلاح “تورم طمع” احتمالاً توسط طبقه کارگری که با دستمزدهای پایین، افزایش قیمت ها، تورم و وخامت کلی سطح زندگی خود روبه‌رو می‌شوند ترویج می‌یابد.

//