تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی، یک ابزار مهم برای فعالیت در بازارهای مالی جهانی و حتی داخلی است. سرمایه گذاری دقیق و هوشمندانه در بازارهای مالی، نیازمند اطلاع از وضعیت شاخص های مهم اقتصادی است. تقویم اقتصادی که در ادامه آماده است، مهم ترین وقایع اقتصاد جهانی را به صورت خلاصه نشان می دهد. در این تقویم، مقدار قبلی شاخص، مقدار پیش بینی فعالان اقتصادی پیش از انتشار شاخص و مقدار فعلی شاخص، پس از انتشار را نشان می دهد. معمولا فعالان اقتصادی به میزان تطابق پیش بینی فعالان اقتصادی و مقدار فعلی شاخص (مقدار منتشر شده جدید) توجه دارند. در صورتی که اختلاف فاحشی بین مقدار پیش بینی و مقدار جدید منتشر شده وجود داشته باشد، انتظار بر این است که شاخص اثرگذاری بیشتری بر بازار از خود نشان دهد. بنابراین علاوه بر این که مقدار خود شاخص از اهمیت برخوردار است، تفاوت آن با مقدار پیش بینی شده نیز حائز اهمیت است و می بایست در تحلیل شاخص، مورد توجه قرار گیرد.

زمان
ارز
عنوان خبر یا شاخص اقتصادی
قبلی
پیش بینی
فعلی
تقویم اقتصادی فارکس دوشنبه۱۷ ژوئن ۲۰۲۴
05:30
CNY
شاخص سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (سالانه) (مه)
پیش بینی: 4.2%
واقعی: 4.0%
05:30
CNY
شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (مه)
پیش بینی: 6.2%
واقعی: 5.6%
05:30
CNY
شاخص تولیدات صنعتی – از ابتدای سال تا به امروز (سالانه) (مه)
پیش بینی:
واقعی: 6.2%
05:30
CNY
نرخ بیکاری (مه)
پیش بینی: 5.0%
واقعی: 5.0%
05:30
CNY
کنفرانس اداره ملی آمار چین
پیش بینی:
واقعی:
11:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا – Lane
پیش بینی:
واقعی:
12:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا – Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
12:30
EUR
شاخص دستمزدها در ناحیه یورو (سالانه) (سه ماهه اول)
پیش بینی:
واقعی: 5.30%
13:30
EUR
نشست کشور های عضو ناحیه یورو
پیش بینی:
واقعی:
15:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا – De Guindos
پیش بینی:
واقعی:
15:45
CAD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (مه)
پیش بینی: 247.0K
واقعی: 264.5K
16:00
USD
شاخص تولیدی ایالت نیویورک (ژوئن)
پیش بینی: -12.50
واقعی: -6.00
16:00
CAD
اوراق بهادار خارجی خریداری شده (آوریل)
پیش بینی: 12.30B
واقعی: 41.16B
19:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو – Williams
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو – Harker
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی فارکس سه شنبه۱۸ ژوئن ۲۰۲۴
00:30
NZD
شاخص انتظارات مصرف کننده – Westpac
پیش بینی:
واقعی: 82.2
03:40
AUD
سخنرانی عضو بانک رزرو استرالیا – Ellis
پیش بینی:
واقعی:
08:00
AUD
تعیین نرخ بهره (ژوئن)
پیش بینی: 4.35%
واقعی: 4.35%
08:00
AUD
بیانیه بانک رزرو استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
12:30
EUR
شاخص ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد آلمان ZEW (ژوئن)
پیش بینی: -65.0
واقعی: -73.8
12:30
EUR
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی آلمان ZEW (ژوئن)
پیش بینی: 49.6
واقعی: 47.5
12:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده خالص – Core CPI (سالانه) (مه)
پیش بینی: 2.9%
واقعی: 2.9%
12:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده – CPI (سالانه) (مه)
پیش بینی: 2.6%
واقعی: 2.6%
12:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده – CPI (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: 0.2%
12:30
EUR
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی (ژوئن)
پیش بینی: 47.8
واقعی: 51.3
13:30
EUR
نشست کشور های عضو ناحیه یورو
پیش بینی:
واقعی:
16:00
USD
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: -0.1%
16:00
USD
شاخص خرده فروشی – گروه کالایی PCE (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: 0.4%
16:00
USD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.1%
16:45
USD
شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (مه)
پیش بینی:
واقعی: 0.39%
16:45
USD
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.9%
17:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا – De Guindos
پیش بینی:
واقعی:
17:30
USD
شاخص انبار شرکت ها (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.3%
17:30
USD
شاخص انبار خرده فروشی (به جز خودرو) (آوریل)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.3%
19:30
USD
مدل GDP فدرال رزرو آتلانتا (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 3.1%
واقعی: 3.1%
20:30
USD
حراج اوراق 20 ساله
پیش بینی:
واقعی: 4.452%
23:30
USD
خالص معاملات بلند مدت اوراق خزانه (آوریل)
پیش بینی: 69.0B
واقعی: 123.1B
تقویم اقتصادی فارکس چهارشنبه۱۹ ژوئن ۲۰۲۴
تعطیلی
تعطیل – روز آزادی
00:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام – گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی:
واقعی: 2.264M
02:15
NZD
حساب جاری (سالانه) (سه ماهه اول)
پیش بینی:
واقعی: -27.64B
02:15
NZD
حساب جاری (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: -4.69B
واقعی: -4.36B
03:20
JPY
تراز تجاری تعدیل شده
پیش بینی: -0.64T
واقعی: -0.62T
03:20
JPY
صادرات (سالانه) (مه)
پیش بینی: 10.4%
واقعی: 13.5%
03:20
JPY
گزارش آخرین نشست بانک مرکزی ژاپن – BoJ Minutes
پیش بینی:
واقعی:
03:20
JPY
تراز تجاری (مه)
پیش بینی: -1,300.0B
واقعی: -1,221.3B
09:30
GBP
شاخص بهای مصرف کننده – CPI (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: 0.3%
09:30
GBP
شاخص بهای مصرف کننده – CPI (سالانه) (مه)
پیش بینی: 2.0%
واقعی: 2.0%
09:30
GBP
شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده (ماهانه) (مه)
پیش بینی: -0.3%
واقعی: 0.0%
10:30
GBP
شاخص بهای مصرف‌کننده همراه با هزینه‌های نگهداری و زندگی در خانه شخصی (سالانه)
پیش بینی:
واقعی: 2.8%
10:30
EUR
نشست ماهانه بانک مرکزی اروپا
پیش بینی:
واقعی:
11:00
CHF
ارزیابی سیاست های پولی بانک مرکزی سوئیس
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی فارکس پنجشنبه۲۰ ژوئن ۲۰۲۴
02:15
NZD
تولید ناخالص داخلی – GDP (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 0.1%
واقعی: 0.2%
04:45
CNY
نرخ بهره وام – بانک مرکزی چین (ژوئن)
پیش بینی: 3.95%
واقعی: 3.95%
04:45
CNY
نرخ بهره وام – بانک مرکزی چین
پیش بینی: 3.45%
واقعی: 3.45%
09:30
EUR
شاخص بهای تولید کننده آلمان (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.1%
واقعی: 0.0%
11:00
CHF
تعیین نرخ بهره (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 1.50%
واقعی: 1.25%
11:00
CHF
ارزیابی سیاست های پولی بانک مرکزی سوئیس
پیش بینی:
واقعی:
11:30
EUR
بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا
پیش بینی:
واقعی:
12:00
CHF
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی سوئیس
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
نشست کشور های عضو ناحیه یورو
پیش بینی:
واقعی:
14:30
GBP
تعداد آرای طرفداران کاهش نرخ بهره – کمیته سیاست های پولی انگلستان (ژوئن)
پیش بینی: 2
واقعی: 2
14:30
GBP
تعداد آرای طرفداران افزایش نرخ بهره – کمیته سیاست های پولی انگلستان (ژوئن)
پیش بینی: 0
واقعی: 0
14:30
GBP
تعداد آرای طرفداران نرخ بهره فعلی – کمیته سیاست های پولی انگلستان (ژوئن)
پیش بینی: 7
واقعی: 7
14:30
GBP
تعیین نرخ بهره (ژوئن)
پیش بینی: 5.25%
واقعی: 5.25%
14:30
GBP
بیانیه سیاست گذاری پولی بانک مرکزی انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
15:30
GBP
نامه بانک مرکزی انگلستان در خصوص تورم
پیش بینی:
واقعی:
16:00
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (مه)
پیش بینی: 1.450M
واقعی: 1.386M
16:00
USD
شاخص بیمه شدگان بیکار
پیش بینی: 1,810K
واقعی: 1,828K
16:00
USD
حساب جاری (سه ماهه اول)
پیش بینی: -207.0B
واقعی: -237.6B
16:00
USD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.7%
واقعی: -5.5%
16:00
USD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (مه)
پیش بینی: 1.370M
واقعی: 1.277M
16:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 235K
واقعی: 238K
16:00
USD
شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (ژوئن)
پیش بینی: 4.8
واقعی: 1.3
16:00
USD
گزارش اشتغال فدرال رزرو فیلادلفیا (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی: -2.5
16:00
CAD
شاخص بهای خانه های نوساز (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: 0.2%
18:00
USD
مدل GDP فدرال رزرو آتلانتا (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 3.1%
واقعی: 3.0%
18:30
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام – گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -2.800M
واقعی: -2.547M
18:30
USD
ذخایر نفت خام Cushing – اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی: 0.307M
20:30
USD
حراج اوراق 5 ساله محافظت شده از تورم
پیش بینی:
واقعی: 2.050%
تقویم اقتصادی فارکس ( امروز ) جمعه۲۱ ژوئن ۲۰۲۴
00:00
USD
ترازنامه فدرال رزرو
پیش بینی:
واقعی: 7,253B
03:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده خالص – Core CPI (سالانه) (مه)
پیش بینی: 2.6%
واقعی: 2.5%
04:00
JPY
شاخص PMI بخش خدماتی
پیش بینی:
واقعی: 49.8
09:30
GBP
شاخص خرده فروشی خالص (سالانه) (مه)
پیش بینی: -0.8%
واقعی: 1.2%
09:30
GBP
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 1.3%
واقعی: 2.9%
09:30
GBP
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 1.6%
واقعی: 2.9%
09:30
GBP
شاخص خرده فروشی (سالانه) (مه)
پیش بینی: -0.9%
واقعی: 1.3%
10:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان – Nagel
پیش بینی:
واقعی:
11:00
EUR
شاخص PMI بخش تولیدی آلمان (ژوئن)
پیش بینی: 46.4
واقعی: 43.4
11:00
EUR
شاخص PMI بخش خدماتی آلمان (ژوئن)
پیش بینی: 54.4
واقعی: 53.5
11:30
EUR
گزارش PMI بخش تولیدی (ژوئن)
پیش بینی: 48.0
واقعی: 45.6
11:30
EUR
شاخص PMI ترکیبی (ژوئن)
پیش بینی: 52.5
واقعی: 50.8
11:30
EUR
شاخص PMI بخش خدماتی (ژوئن)
پیش بینی: 53.5
واقعی: 52.6
12:00
GBP
شاخص PMI ترکیبی
پیش بینی: 53.1
واقعی: 51.7
12:00
GBP
شاخص PMI بخش خدماتی
پیش بینی: 53.0
واقعی: 51.2
13:30
EUR
نشست کشور های عضو ناحیه یورو
پیش بینی:
واقعی:
16:00
CAD
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: 1.8%
16:00
CAD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.7%
واقعی: 0.7%
16:00
CAD
شاخص بهای مواد خام (ماهانه) (مه)
پیش بینی: -0.6%
واقعی: -1.0%
17:15
USD
گزارش PMI بخش تولیدی (ژوئن)
پیش بینی: 51.0
واقعی: 51.7
17:15
USD
شاخص PMI ترکیبی (ژوئن)
پیش بینی: 53.5
واقعی: 54.6
17:15
USD
شاخص PMI بخش خدماتی (ژوئن)
پیش بینی: 53.4
واقعی: 55.1
17:30
USD
آمار فروش خانه های دست دوم (ماهانه) (مه)
پیش بینی:
واقعی: -0.7%
17:30
USD
آمار فروش خانه های دست دوم (مه)
پیش بینی: 4.08M
واقعی: 4.11M
17:30
USD
شاخص های پیشرو اقتصادی (ماهانه) (مه)
پیش بینی: -0.4%
واقعی: -0.5%
18:30
USD
گزارش سیاست های پولی فدرال رزرو
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
23:00
GBP
خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی:
23:00
AUD
خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
23:00
JPY
خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
23:00
EUR
خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:

تقویم اقتصادی یک برنامه زمانی از رویدادها، اعلان‌ها و شاخص های اقتصادی مهم است که بر بازارهای مالی و اقتصاد کلان تأثیر می‌گذارد. تقویم اقتصادی به عنوان یک ابزار برای تریدرها، سرمایه‌گذاران، اقتصاددانان و سایر مشارکت‌کنندگان بازار عمل می‌کند تا از رویدادها و انتشار داده‌های اصلی آگاه شوند که ممکن است بر روی ابزارهای مالی مختلف، از جمله سهام، ارزها، کالاها و اوراق بهادار، تأثیر بگذارد.

تقویم اقتصادی معمولاً شامل یک سری از نشانگرهای اقتصادی است، از جمله:

 1. نرخ بیکاری: اطلاعات دربارهٔ درصد نیروی کاری که بیکار است.

 2. ناخالص داخلی ملی (GDP): مجموع ارزش کلی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در مرزهای یک کشور را نشان می دهد.

 3. نرخ تورم: نرخی است که نشان می دهد سطح عمومی قیمت‌ها برای کالاها و خدمات در اقتصاد با چه سرعتی در حال افزایش است.

 4. نرخ بهره: این متغیر می‌تواند بر هزینه‌های وام‌گیری، سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی تأثیر بگذارد.

 5. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI): تغییرات متوسط قیمت‌ها در کالاها و خدمات مصرفی، و قیمت‌های دریافتی توسط تولیدکنندگان داخلی برای کالاهایشان را نشان می دهد.

 6. تراز تجارت: اختلاف بین صادرات و واردات یک کشور.

 7. جلسات بانک مرکزی: تصمیمات و بیانیه‌های بانک‌های مرکزی دربارهٔ سیاست پولی، نرخ بهره و نگاه اقتصادی.

 8. شاخص مدیران خرید: 
 9. گزارش‌های سود و زیان: اطلاعیه های شرکت‌ها درباره عملکرد مالی، از جمله سود و زیان.

 10. شاخص مدیران خرید (PMI): یک شاخص مهم در اقتصاد است که به منظور اندازه‌گیری فعالیت‌های تولید و خدمات در یک کشور به کار می‌رود. این شاخص نشان‌دهنده سلامت عمومی اقتصاد و وضعیت کلی آن است. PMI به عنوان یک سنجه سریع و دقیق از فعالیت اقتصادی شناخته می‌شود و می‌تواند به تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاران، و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کمک کند تا راهبردهای مناسب‌تری اتخاذ کنند.

 11. شاخص اطمینان مصرف کننده: معیاری است که نشان‌دهنده اعتماد و اطمینان مصرف‌کنندگان نسبت به وضعیت اقتصادی فعلی و آینده یک کشور یا منطقه است.
 12. و …

تقویم اقتصادی معمولاً به صورت آنلاین و در وبسایت های مرتبط با حوزه مالی نمایش داده می‌شود و به‌طور دوره‌ای بروزرسانی می‌شود تا هر تغییر در برنامه یا انتشار داده‌های اقتصادی جدید را منعکس کند. تریدرها و سرمایه‌گذاران از این اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه دربارهٔ موقعیت‌های سرمایه گذاری خود استفاده می‌کنند و از تأثیر ممکن رویدادهای اقتصادی بر بازارهای مالی آگاه می‌شوند. به علاوه، سیاست‌گذاران، اقتصاددانان و کسب‌وکارها از تقویم اقتصادی برای تجزیه و تحلیل روندها و برنامه‌ریزی‌های خود بهره می‌برند.

«ترووست» به عنوان یک وبسایت تحلیل خبری حوزه سرمایه گذاری، دسترسی به تقویم اقتصادی بازارهای جهانی را به زبان فارسی برای شما فراهم نموده است. این تقویم از طریق این صفحه هموداره در دسترس است و به صورت روزانه آپدیت می شود.

شاخص‌های اقتصادی در بازارهای دارایی اهمیت متفاوتی دارند و تأثیرات آنها بر ارزها، سهام و کامودیتی ها ممکن است متفاوت باشد. برخی از شاخص‌ها و رویدادهای اقتصادی می‌توانند تأثیر زیادی بر دارایی ها داشته باشند و در نتیجه، برای تریدرها و سرمایه‌گذاران در بازار بسیار مهم باشند. اما برخی دیگر ممکن است تاثیر کمی بر بازار بگذارد.

در تقویم اقتصادی که در بالا آمده است، برای مشخص کردن میزان  اثرگذاری متغیرها و شاخص ها بر بازار، از رنگ های مختلف استفاده شده است. هر چقدر که رنگ استفاده شده برای آن متغیر تیره تر باشد، به معنی اثرگذاری بیشتر آن خبر یا شاخص اقتصادی است.